بازدید مدیرعامل شرکت بازرگانی از ندامتگاه شهرری (نسوان)

 

f_300_250_15592941_00_images_ht_135_90_000000_stretch_images_pr4_khabar.jpg

 

مدیر عامل شرکت بازرگانی حامیان امید فردا (مهاجری) و تیم همراه روز یکشنبه مورخ 1392/09/03 از ندامتگاه شهرری (نسوان) بازدید بعمل آوردند. در این بازدید که با همراهی آقای یوسفی رییس ندامتگاه صورت پذیرفت، مواردی درخصوص فعالیت های بازرگانی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت . در این نشست تولید ماهانه 100/000 عدد روسری از طرف شرکت بازرگانی مطرح و در دستور کار کارگاه قرار گرفت.

شایان ذکر است در رابطه با راه اندازی مرکز خدماتی رفاهی مقابل ندامتگاه نیز مواردی مطرح و توسط شرکت بازرگانی حامیان امید فردا طرح های مربوطه جهت ارائه به مدیر عامل بنیاد تعاون در حال تهیه می باشد.