برگزاری نشست با مدیریت شرکت آوای شرق طوس

f_300_250_15592941_00_images_ht_135_90_000000_stretch_images_pr4_khabar.jpg

 

مهاجری مدیر عامل شرکت بازرگانی حامیان امید فردا پیرامون مسئله مهم و حیاتی تأمین سیگار مصرفی داخل ندامتگاه ها که متأسفانه عدد قابل توجهی نیز می باشد با مدیر عامل شرکت آوای شرق طوش (خدادادی) مذاکره نمود و سعی شد از این تهدید بصورت یک فرصت استفاده و برای مددجویان و خانواده آنها در جهت تولید ثروت گام برداشته شود. در این رابطه پیشنهاد هایی از قبیل

1- ارائه سیگار با برند تولیدی شرکت مذکور.

2- ارائه سیگار با برند دلخواه شرکت بازرگانی حامیان امید فردا

و

3- در اختیار گذاشتن یک خط تولید جهت تولید سیگار مورد نیاز کشور با فرمولاسیون دلخواه مددجویان  مطرح و مقرر گردید پس از بررسی جوانب کار بهترین روش انتخاب و طرح آن عملیاتی گردد.