بازدید: 1192
منتشر شده در چهارشنبه, 02 مرداد 1392 15:51

برگزاری جلسه با مدیر زندان قزلحصار با حضور مدیر عامل شرکت بازرگانی

b_0_0_0_00_images_news_DSC_0632.JPG

 

روز سه شنبه مورخ 92/05/01 جلسه ای با حضور آقایان حسینی (مدیر زندان قزلحصار)، گلشنی (مدیر عامل شرکت بازرگانی) و شهیدی (بازرس ویژه فروشگاه ها) در دفتر مدیریت زندان برگزار گردید. طی جلسه مذکور مواردی پیرامون چگونگی عملکرد فروشگاه ها و راه اندازی واحد طبخ غذا توسط پیمانکار مورد بررسی قرار گرفت که در این خصوص با هماهنگی شرکت بازرگانی مشکلات مطرح شده مرتفع گردید.